مشخصات محصول

وزن : 900 گرم

ترکیبات : کلرید سدیم -یدات پتاسیم

خلوص نمک : 99/5%

مواد افزودنی :یدات پتاسیم 30الی 60 گاما

با ما در تماس باشید
مدیریت 06133739480
فروش 7-06133739488