تولید محصول پتروشیمی از نمک دریا

نمک صنعتی در پتروشیمی اروند

مدیر عامل شرکت پتروشیمی اروند بخشی از خوراک مورد نیاز این مجتمع برای تولید محصولات پتروشیمی را نمک دریا عنوان کرد و افزود: 65 درصد خوراک این واحد نمک دریا و 35 درصد آن اتیلن است.

استاندار خوزستان :ظرفیت «محل تولید نمک صنعتی ماهشهر» برای جذب گردشگر
با ما در تماس باشید
مدیریت 06133739480
فروش 7-06133739488